Internationale Handenwasdag 2020: ‘Juist nu een belangrijke dag om bij stil te staan’.

Internationale Handenwasdag 2020: ‘Juist nu een belangrijke dag om bij stil te staan’.

Voor de twaalfde keer wordt op 15 oktober de Internationale Handenwasdag georganiseerd. Het is een dag om stil te staan bij het belang van handenwassen met zeep. Het thema dit jaar, “Handhygiëne voor iedereen”, is bedoeld om het bewustzijn te vergroten van het wereldwijd beschikbaar maken van zeep en water, vooral in openbare gelegenheden, scholen en gezondheidszorginstellingen.

Dit jaar staat handenwassen centraal als een van de meest efficiënte manieren om jezelf te beschermen tegen de huidige Coronavirus pandemie (COVID-19), wat de boodschap versterkt dat handhygiëne net zo belangrijk is bij het voorkomen van ziekten en het beschermen van onze gezondheid.

Veel bacteriën en virussen die mensen ziek kunnen maken, worden verspreid als we onze handen niet wassen met zeep en schoon, stromend water. Daarom is handenwassen zo belangrijk, voornamelijk op cruciale momenten, zoals na het gebruik van het toilet, bij het bereiden van voedsel, voor het eten, en na het hoesten, niezen of snuiten van je neus. Een ander belangrijk moment is om bij thuiskomst even de handen te wassen. En dan ook nog lang genoeg, dat wil zeggen 20 seconden.

Nederlanders wassen niet lang genoeg

Uit onderzoek begin dit jaar van het Amsterdam UMC en de Telegraaf, bleek dat 4 op de 5 Nederlanders niet lang genoeg hun handen wast. Een vervolg op dit onderzoek van het UMC afgelopen zomer toonde aan dat nog steeds meer dan de helft van de Nederlanders de handen zowel niet goed als lang genoeg wast. Sinds het uitbreken van de Corona pandemie, wordt er tijdens de persconferenties van het kabinet gehamerd op het handenwassen, maar blijkt dit niet altijd te worden opgevolgd. De kennis is er wel, maar men gedraagt zich er niet naar.

Handen wassen, handen wassen, handen wassen

“Juist nu is de Internationale Handenwasdag een belangrijke dag om bij stil te staan. Tijdens deze gedeeltelijke lockdown wordt er wederom een beroep op ons gedaan; mondkapjes op, afstand houden en handenwassen. Ons gedrag kan wel degelijk het verschil maken, dat zag je ook na de eerste golf”, aldus Martijn, initiatiefnemer van het platform 20SecondenHandenWassen.nl. “Het is van belang dat wij onze handhygiëne verbeteren, zeker op de belangrijke momenten zoals na thuiskomst van de supermarkt of het OV. Wij zagen een grote toename aan het aantal websitebezoekers tijdens de eerste golf en zien die nu ook in deze tweede golf. Om het bewustzijn bij de wasbak te vergroten en mensen alert te houden, hebben wij speciale stickers en speciale timers ontwikkeld in de vorm van zandlopers. Deze hangen al bij meer dan duizend wasbakken in Nederland, denk aan scholen, buitenschoolse opvang en verzorgingshuizen. Zo hopen wij de handhygiëne gewoonten van alle Nederlanders te kunnen verbeteren; thuis, op school en op het werk.”

Geef een reactie